Wijken en buurten in Elburg en Oldebroek

Stad
Het Hanzestadje Elburg lag vroeger aan de Zuiderzee. In de gezellige binnenstad vindt u
ons oudste woningbezit: 25 arbeiderswoningen langs de stadswal uit 1914. Tevens is in 1984 een oud pakhuis omgebouwd tot 14 appartementen, vooral bewoond door jongeren.

Rode Dorp
Kenmerkend aan deze wijk is het saamhorigheidsgevoel, de goede sociale controle en
het geringe aantal verhuizingen. UWOON bezit hier 26 arbeiderswoningen uit 1920.
Dit zijn de eerste woningen die buiten de oude binnenstad zijn gebouwd. In de wijk
heeft de afgelopen jaren een grootschalige herstructurering plaatsgevonden, waardoor
de woningen nu levensloopbestendig zijn.

Oostendorp
Oostendorp bestaat al honderden jaren. UWOON heeft hier een gevarieerd en soms
versnipperd bezit uit verschillende decennia. De buurt wordt gekenmerkt door de goede
sociale controle en het lage aantal verhuizingen. Er is een actieve buurtvereniging. Ook vindt u in deze wijk het gemeentehuis, korenmolen De Tijd en ‘het Buurtgebouw’. Een nieuwer deel van de wijk is de Pal, met seniorenwoningen, eengezinswoningen en
appartementen. Een aantal appartementen is voor de stichtingen Contour, E.B.C. en
Philadelphia.

Arena
Dit plan is in 1996 gebouwd in de vorm van een arena. UWOON bezit hier 28
apparte menten die vooral door jongeren worden bewoond en 22 multifunctionele
appartementen met name voor ouderen. De bewoners zorgen goed voor elkaar én
het gebouw.

Vrijheid
In de Vrijheid bezitten wij een groot aantal eengezins- en seniorenwoningen uit de
jaren zeventig en tachtig. Dit zijn de grootste woningen in ons woningbezit. Een groot
deel van deze woningen is al opgeknapt en gemoderniseerd. In deze dynamische wijk,
met een eigen winkelcentrum, wonen veel jonge gezinnen en mensen die oorspronkelijk
niet uit Elburg komen.

Oosthoek
Kenmerkend voor de wijk Oosthoek zijn de gezellige woningen uit de jaren
vijftig en zestig met veel hofjes. In deze kindvriendelijke buurt is een groot
saamhorigheidsgevoel.

Hoge Enk
Het landelijk gelegen Hoge Enk ligt tussen Elburg en Doornspijk. De meeste mensen
wonen hier hun hele leven. Er zijn veel koopwoningen (meestal boerderijen) en
weinig huurwoningen. De gemeenschap is zeer hecht, met een centrale rol voor het
dorpshuis ‘Ons Huus’. De Hoge Enk heeft verder een eigen bibliotheek en basisschool.

Doornspijk
Doornspijk is een hechte, overwegend agrarische gemeenschap. UWOON heeft
hier een gevarieerd bezit, van oudere eengezinswoningen uit de jaren veertig
tot zorgappartementen in het ‘Hart van Thornspic’ uit 2007. Het aanbod voor
senioren is dankzij deze zorgappartementen toegenomen, zodat mensen die
zorg nodig hebben niet altijd meer van een verzorgings tehuis buiten Doornspijk
afhankelijk zijn.

’t Harde
De kern ‘t Harde is ontstaan door de bouw van Legerplaats Oldebroek in 1875. ‘t Harde
ligt centraal langs het spoor en de A28. UWOON neemt deel aan de ontwikkeling van
het nieuwe (winkel)centrum. Onze woningen in ‘t Harde zijn veelal gebouwd in de jaren
vijftig en zestig. De nieuwste woningen staan in het plan Heidezoom, aan de westkant
van ‘t Harde. Hier werden in 2010 29 huurwoningen opgeleverd en 27 huurappartementen voor stichting Careander.

Oldebroek
Oldebroek is een aantrekkelijke, rustige woongemeente met een rijk sociaalcultureel
leven. UWOON is nog niet lang actief in de gemeente Oldebroek. Er zijn huurappartementen in gebouw De Heegstaete. In Koeland in Oldebroek-West zijn 26 eengezinswoningen. In het centrum van Oldebroek bezit UWOON 12 royale appartementen en er zijn sinds enige tijd enkele starterswoningen op ‘t Loo.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden