Visitatie

In 2015 is door Ecorys een visitatie uitgevoerd bij UWOON. Deze onderzoeksmethode brengt de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties in beeld en beoordeelt die, op vier verschillende onderdelen:

  • Presenteren naar Opgaven en Ambities
  • Presteren volgens Belanghebbenden
  • Presteren naar Vermogen
  • Presteren ten aanzien van Governance

Visitatierapport

In het visitatierapport is er waardering voor de prestaties van UWOON. Ten opzichte van de vorige visitatie (2011) heeft UWOON zich verbeterd. Met name op de onderdelen ‘Presteren naar Opgaven en Ambities’ en ‘Presteren naar Vermogen’ is een flinke sprong gemaakt. Mogelijkheden voor verbetering ziet de visitatiecommissie nog op het gebied van het maken van prestatieafspraken met de verschillende gemeenten, het versterken van de beleidscyclus en het ontwikkelen van een risicomanagementsysteem.

De bestuurlijke reactie op het visitatierapport leest u hier.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden