Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur, de algemene gang van zaken binnen UWOON en de met haar verbonden ondernemingen. Ze adviseert het bestuur en fungeert als klankbord. De RvC is bovendien werkgever van het bestuur.

In de statuten van UWOON staan onder meer bepalingen over de samenstelling en de taken en bevoegdheden van de RvC. In het RvC-reglement is de werkwijze beschreven. Verder zijn in de profielschets van de RvC de kwaliteiten beschreven, waaraan de commissarissen en de RvC als geheel aan voldoen.

Samenstelling Raad van Commissarissen en rooster van aftreden

naam eerste benoeming herbenoemd / herbenoembaar aftredend
de heer drs. ing. C.H.P. Oosterwijk, voorzitter 01-01-12 01-01-16 01-01-20
mevrouw mr. M.N. Kroes 01-03-15 01-03-19 01-03-23
de heer ing. A.R. Hanlo 01-04-16 01-04-20 01-04-24
de heer J. Kalisvaart 15-10-18 15-10-22 15-10-26
de heer C. van Dijk 15-10-18 15-10-22 15-10-26
       

Commissies Raad van Commissarissen

De RvC kent drie commissies, met ieder een eigen reglement:

  • Remuneratiecommissie
    De remuneratiecommissie behandelt het werkgeverschap en governance. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van de remuneratiecommissie.
  • Auditcommissie
    De auditcommissie houdt zich bezig met onder meer financiĆ«n, interne beheersing, het risicoprofiel, treasury en de werkzaamheden van de accountant. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van de auditcommissie.
  • Vastgoedcommissie
    De vastgoedcommissie richt zich op bouw- en renovatieprojecten. De taken en bevoegdheden zijn beschreven in het reglement van de vastgoedcommissie.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden